Kundeinfo

COVID-19

Vi i Elektrikervakta er opptatt av å levere kvalitet og å ivareta våre kunders og ansattes sikkerhet og helse i arbeidshverdagen. Vi blir derfor i perioden med Koronavirusutbrudd nødt å ta noen forhåndsregler.

Før vi møter opp vil våre kundebehandlere kunne spørre om du har:

  • Vært ute og reist i risikoområder den siste måneden
  • Vært i kontakt med noen, eller selv sitter i karantene

 

I tilfeller hvor det vurderes som utrygt for kunde og ansatt å møtes fysisk, vil en av våre teknikere hjelpe deg å bestemme om anlegget er trygt inntil videre over telefon. Vi vil selvsagt booke om avtalen til et nytt tidspunkt som passer deg.

Vi vil gjøre dette når vi er hjemme hos kunder:

  • Dessverre vil vi unngå å håndhilse på kunder. Dette er for begge parters sikkerhet, og har som mål å utelukke en potensiell smittekilde.
  • Med oss har vi alltid Antibakteriell håndvask som vi bruker i forkant og etterkant av hvert oppdrag. Vi bruker også denne på ofte berørte overflater.
  • Dersom ansatte fatter mistanke om å ha vært i kontakt med smittekilde vil det være lav terskel fra å sette seg selv i karantene. Kundenes sikkerhet kommer først.

På kontoret har vi:

  • Flyttet alle ansatte over til hjemmekontor
  • Fulgt alle råd fra offisielle myndigheter, og plassert hånddesinfeksjon på strategiske plasser
  • Ingen ansatte vil samles på et kontor i løpet av dagen. Ansatte oppholder seg hjemme og ute hos kunder i arbeidstiden. Utenom arbeidstiden følges vi nøye råd om smittevern.
  • Vi vil ikke holde noen møter i denne perioden. Disse er flyttet til etter myndigheter har endret vurderingsstatus på situasjonen